מועדונים מקצועיים


טופס הרשמה והצטרפות
מועדון מעצבי שיער  אינטרקויפיור– ישראל  .
 
המטרות המרכזיות של מועדון אינטרקויפיור – ישראל :
 
* מיסוד הענף – באמצעות חוק  " המספרות  " .
* קידום וידע מקצועי  , מפגשים מקצועיים , העברת מידע בין חברי המועדון .
* הטבות והנחות כלכליות לחברי המועדון .
* נסיעות מקצועיות להשתלמויות בחו"ל . 
* פעילות חברתית  
 
שם המספרה : ...........................................
 
טלפון המספרה : ............................
 
כתובת המספרה :.....................................................
 
פקס מספרה או בית  : ....................................
 
שם משפחה ופרטי  : ..................................................
 
טלפון נייד : ..................................
 
דואר אלקטרוני : .....................................................................
 
אתר אינטרנט :  ......................................................................
 
ברצוני להצטרף כחבר במועדון הבינלאומי אינטרקויפיור – ישראל .   
 
דמי חבר שנתיים למועדון הבינלאומי 2400  ₪ כולל מע"מ
 שלח/י את הטופס המצורף כשהוא מלא וכתוב בכתב ברור לפקס: 09-8856-011
יש לשלוח את דמי החבר ל : אינטרקויפיור ישראל , ת.ד . 1940 נתניה , 42118 .
בכבוד רב ,
אסף קוסטין
נשיא אינטרקויפיור ישראל

תאריך הצטרפות :
חתימה :